"Нема ствари која би била тако вредна проучавања као природа"

- Никола Тесла -

ПОСЕТИТЕ НАШ ДОГАЂАЈ

НАСЛОВНЕ ТЕМЕ

 • Ваздух у мом месту​

  Под утицајем људских активности, попут сагоревања угља, нафте, природног гаса и дрвета, у атмосферу се емитују огромне количине вештачки синтетисаних загађивача. Загађење утиче на здравље и ми знамо колико је то важно за све нас. У Србији годишње у просеку умре 6.000 људи од загађења ваздуха. Наша идеја је била да испитамо узроке загађења ваздуха и нађемо решење за његово смањење.

 • Када користиш воду, користиш све у њој​

  Сведоци смо да се у реке и језера свакодневно испуштају индустријске хемикалије и фекалије из насеља ширећи несносни смарад док пластичне флаше, гуме и угинуле рибе плутају по њиховој површини. Како је вода неопходна за живот човека, њено загађење утиче на здравље људи. Истражили смо квалитет воде у нашем месту, узроке њеног загађења и како оно утиче на живи свет у њој. На крају смо проучили и начине пречишћавања воде.

Како смо почели...

Једна од међупредметних компетенција коју је неопходно развити код ученика основне школе је одговоран однос према животној средини и сопственом здрављу. У исто време као кључну, Закон о основама система образовања и васпитања предвиђа научну компетенцију коју је неопходно да поседују сви ученици у узрасту до петнаест година. Научна писменост ученицима олакшава решавање проблема не само у науци него и у свакодневном животу. Како резултати ПИСА истраживања вршених у Србији 2009. показују испод просечне резултате ученика у погледу нивоа научне писмености (око 35 % ученика није успело да достигне ниво функционалне писменост), општи циљ пројектних активности је развиjање научне писмености. Фестивал науке је завршна активност рада на пројекту који је се у школи реализује оде 2013. године. Основу пројекта  чине једноставни експерименти уз повезивање са знањем које ученици стичу у оквиру програма природних наука, посебно физике и хемије. На овај начин, кроз активно учење, повезани су образовање за одрживи развој и истраживачки приступ. Кроз игру и заједнички рад, мултидисциплинарну анализу стварних животних ситуација, ученици развијају научне идеје, истражују, граде своја знања и разумевају свет који их окружује али и развијају свест о утицају људских активности на животну средину и усвајају ставове о неопходности очувања животне средине.

Организатори

О нама

Адријана Сарић

Адријана Сарић

наставник физике- хемије
  Гордана Хајдуковић Јандрић

  Гордана Хајдуковић Јандрић

  наставник физике

   StarT Luma

   Истраживачи

   Дуња Јовановић, Ања Ашоња, Ненад Тошић, Тамара Рехнер, Бојана Балаћ, Ана Лазаревић, Ива Ајдуковић, Давид Марјановић, Марко Вуковић

   • Локација

    Oсновна школа "Мирослав Антић", Футог

   • Гордана Хајдуковић-Јандрић

    goga@festivalnauke.in.rs

   • Адријана Сарић

    adrijana@festivalnauke.in.rs

   98083
   Total Visitors