Земља мора бити здрава

Ања Ашоња, I-7 Гимназија Светозар Марковић

Земља мора бити здрава је кратак дигитални запис 15-годишње девојчице на тему заштите природног ресурса – земљишта. Опис пројекта се састоји из три стручна поглавља, једне приче и два видео записа.

 

Како би што боље сагледали природни ресурс земљиште у наставку су дата три стручна текста и једна прича:

Видео прилози о земљишту: