Игром до науке

Игром до науке је предмет који ученици наше школе изучавају у оквиру слободних наставних активности од петог до осмог разреда. Радећи једноставне експерименте који чине основу предмета, а у зависности од узраста баве се темама које истичу значај задраве животне средине.

Како смо сведоци све већег загађења воде и ваздуха постајемо свесни да  климатски фактори (киша, магла….) утичу на загађење. Своја истраживања ученици су ове године усмерили су на изучавање настајања неких од климатских фактора.

Направи иње

Направи маглу

Направи  кишу