Гости

Дугогодишња сарадња са средњом школом „Доситеј Обрадовић“ настављена је и ове године. Овом прилоком представљамо вам њихов рад на тему „Медицински отпад“.

Средња школа  “Доситеј Обрадовић“ , Нови Сад

Медицински отпад